دسترسی سریع

2

3

4

8

6_2

5_1

1_1

7

10

9

 

کانال تلگرام

0888

نمایه سازی مقالات

markaz mantaghei_1

پوستر کنفرانس
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
4
بازدید دیروز :
136
بازدید کل :
45861
کمیته علمی و داوران


دکتر الیاس خواجوی  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر سید مسعود سلیمان پور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر سیده سارا کریمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر محمدسعید امامی دانشگاه جامع علمی - کاربردی
دکتر مصطفی زارعی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر صادق صیدبیگی
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دکتر علی اکبر باغستانی دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق
دکتر امیررضا صفائی دانشگاه امام خمینی
دکتر فرنوش جعفری دانشگاه تبریز
دکتر محمدرضا گودرزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دکتر الهام پور مهابادیان دانشگاه سوره
دکتر نگین کشاورزنیا دانشگاه جامع علمی - کاربردی
دکتر یعقوب حسینی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر افشین یوسف گمرکچی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر عفت فتحی دانشگاه اصفهان
دکتر محمدرضا نقوی دانشگاه پیام نور
دکتر محمدرضا هادی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر یلدا خلعتبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر بیوک صفرزاده دانشگاه پیام نور
دکتر هادی باقری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
دکتر محمدکیان فتوکیان دانشگاه شاهد
دکتر قاسمعلی ناظمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر لیلا کارپیشه دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عبدالمجید سهیل نژاد دانشگاه پیام نور
دکتر یعقوب زارعی دانشگاه پیام نور
دکتر علیرضا رابط مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی
دکتر جهانشاه صالح مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی
دکتر محمد سیبی دانشگاه پیام نور
دکتر فرید گل زردی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 دکتر فرهاد احمدی دانشگاه جامع علمی - کاربردی
دکتر مهرداد حاجیان زیدی دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران
دکتر پژمان دادخواه دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
دکتر امیرحسین پیرمرادی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر معصومه عامریان دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر یوسف درویشی دانشگاه اردبیل
دکتر پیمان کریمی سلطانی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر فرنوش جعفری مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل
دکتر بیوک صفرزاده دانشگاه پیام نور مشکین شهر
دکتر مهدی بهروش دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
دکتر اسماعیل نجفی دانشگاه خوارزمی
دکتر یعقوب زارعی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر راهله احمدپور
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
دکتر راضیه قدرجانی دانشگاه اهواز
دکتر نگین کشاورزنیا دانشگاه جامع علمی - کاربردی
دکتر علی امیری  دانشجوی دکتری تخصصی
دکتر سعید رضا حسین زاده دانشگاه لرستان
دکتر رضا معزی نسب دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر صادق صیدبیگی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دکتر راهله احمدپور دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
دکتر سعید رضا حسین زاده  دانشگاه لرستان
دکتر افشین یوسف گمرکچی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین